ProSpon

Česká firma, založená v roce 1992 v Kladně. Zabývá se vývojem, výrobou i distribucí ortopedických a traumatologických implantátů, nástrojů i dalších zdravotnických prostředků. Jedná se zejména o zevní fixátory, kloubní náhrady, vnitřní páteřní fixátory, implantáty a nástroje pro plastiku zkřížených vazů, onkologické náhrady všech lidských kloubů i částí kostí a další výrobky, určené pro zdravotnictví.

Vyrábí také individuální náhrady pro konkrétní pacienty na základě RTG, nebo CT snímků přímo na míru pacienta. Jedná se např. o náhrady všech velkých kloubů, pánve, lopatky, čelisti…a to vše pomocí nejnovější technologie – 3D tisku z titanové slitiny. Jde především o indikace, které nelze řešit běžně dostupnými sériovými implantáty, například tam, kde je extrémní poškození kostní tkáně, nebo je, u pacientů s onkologickým nálezem, nutné odstranit napadené části kostí.

Veškerou agendu, včetně modulu Výroba, řeší v IS Vario.