Software pro firmy z oboru poskytování služeb

Společnosti, které působí v oblasti poskytování služeb, často oceňují Vario pro jeho přehlednost, zejména v modulu Zakázky. Podrobná evidence provedené práce je totiž základním pilířem úspěšné fakturace služeb. Dodáváme software, se kterým se můžete setkat například v těchto oborech:

 

 • Reklamní agentury

  Specifickým požadavkem u zákazníků, kteří dodávají reklamní předměty, byla rozšířená evidence zakázek. Jsou zde podrobně vidět rozpady nákladů jednotlivých položek zakázky. Dále jsme museli vyřešit provizní systém obchodních zástupců i systém pro objednávání služeb u externích dodavatelů. Častou potřebou je vyřešit on-line napojení na rozsáhlé katalogy dodavatelů reklamních předmětů. Významně se tím sníží náročnost na údržbu a aktualizaci katalogu a ceníky produktů, se kterými se pracuje.

 • Úklidové služby

  Vedle podrobné evidence zakázek se u podobného typu firem setkáváme s celkem unikátními požadavky. V minulosti jsme například dodávali webový portál s nabídkou volných pracovních míst, který čerpal z dostupných zakázek evidovaných ve Variu Zájemci o brigádu umožňuje registraci, z které je možné vytvářet pracovní smlouvy a dohody o provedení práce v modulu Mzdy. Komunikace s jednotlivými pracovníky je řešena SMS zprávami. Další specialitou v tomto oboru je modul, který spravuje agendu prádelny.

 • Účetní firmy

  Vést účetnictví neomezenému množství firem za stejnou cenu, jednoduchá elektronická komunikace s úřady státní správy a práce se saldokontem, to jsou nejčastější výhody, které účetní firmy při implementacích Varia oceňují. Umíme si poradit jak s daňovou evidencípodvojným účetnictvím tak i účetnictvím neziskových organizací. Provádíme instalace na bezpečné databázi Microsoft SQL Server a umíme zajistit připojení přes vzdálenou plochu, což zákazníkům účetních firem umožní zadávat prvotní doklady přímo do Varia. Tím odpadá složité opisování vystavených dokladů do účetního programu. Často řešíme požadavky na účetní konsolidace firem nebo vykazování do zahraničí. V nové agendě Controlling umíme nastavit finanční plány a umožnit průběžně vyhodnocovat jejich plnění.

 • Správa virtuálních sídel a outsourcing administrativních služeb

  Výzvou pro nás byl zákazník z tohoto nového oboru, pro kterého jsme vytvářeli rozsáhlé komplexní řešení. Primární byla evidence smluv a jejich dodatků, kde jsou nastaveny parametry tarifů každého klienta. Na základě uzavřených smluv probíhá pravidelná fakturace, kde se zohledňují různé tarify zákazníků a průběžně čerpané služby v rámci otevřeného období, jakými mohou být pronájmy jednacích místností, přeposílání pošty nebo občerstvení. Adresář evidovaný ve Variu je propojený s call centerem, aby recepční dokázali bezprostředně reagovat na konkrétní volající číslo. Dodávali jsme i webový zákaznický portál online propojený s Variem, kde si klient zobrazí své faktury nebo podle volné kapacity zarezervuje zasedací místnost.

 • Tiskárny

  Zásadní pro tiskárny je řízení toku materiálu pro jednotlivé zakázky a vyhodnocování mzdových nákladů díky provázání na docházkový systém. Neméně důležité je hlídání termínů dodávek jednotlivých zakázek a operativní plánování kapacit.

 • Správa nebytových prostor

  V tomto oboru je kladen důraz na propracovaný systém pravidelné fakturace a rozúčtování služeb jednotlivým nájemcům. Často využívaným je modul Evidence smluv, který umožňuje detailní evidenci smluv pronájmů a nastavení parametrů pravidelné fakturace. Funkce modulu nabízí také správu dodatků k jednotlivým smlouvám, na jejichž základě se často parametry fakturace mění.

Z výše uvedeného seznamu oborů, ve kterých působí naši zákazníci, je zřejmé, že se často budou lišit požadavky na klíčové funkce podpůrného software. Díky přizpůsobivosti systému Vario je však celkem jednoduché, ve spolupráci se zákazníkem, vymyslet, navrhnout a naprogramovat zakázková řešení. Pro jednoho je důležité evidovat práci konzultantů, pro ostatní třeba plánovat realizaci zakázek nebo vyřešit automatizovanou pravidelnou fakturaci.

Každá firma, která nabízí služby má svá specifika a speciality. Nabízíme bezplatnou konzultaci a poradenství. Rádi probereme i Vaše požadavky a navrhneme řešení přímo pro Vás.