Základní funkce systému

Informační systém Vario má několik základních modulů, které dokáží zabezpečit chod běžných agend většiny malých i středních firem, včetně účetnictví.

Všechny moduly systému Vario spolu těsně spolupracují, ale každý z nich může být používán i samostatně. Například nový kontakt založíte v modulu Adresář, ale klidně i z vydané faktury, pokud budete chtít. Stačí znát jen IČ firmy a všechny potřebné údaje se stáhnou z rejstříku na internetu.

Všechny moduly disponují společnými funkcemi jádra Varia, které zajišťují dokonalou konzistenci všech součástí systému. Vario poskytuje všem modulům společné rozhraní pro Adresář, Doklady a Katalog produktů. Dále společné funkce pro: správu uživatelů, přístupových práv, tisku, nastavení systému, hledání údajů ve všech agendách, úkoly, akce a mnoho dalších.

 

 • CRM – správa kontaktů

  V rámci modulu Adresář je zajištěna komfortní práce s veškerými kontakty, ať už jsou to vaši zákazníci, nebo dodavatelé. Součástí modulu je možnost evidovat činnosti související s daným kontaktem, jako jsou zápisy ze schůzek nebo telefonátů. Agendy Obchodní příležitosti a Kampaně mohou zase výrazně pomoci vašim marketingovým a prodejním aktivitám.

 • Fakturace

  Evidence přijatých faktur a fakturace vašim zákazníkům dostává s Variem jiný rozměr. Snažíme se, aby bylo možné tyto doklady vystavovat na základě již známých parametrů a vám tak odpadla práce s přepisováním papírových dokladů. Přirozeně můžete zadat vydanou fakturu ručně, ale proč byste to dělali, když jsou po ruce šikovné funkce typu Fakturovat zakázky nebo Fakturovat výdejky. Údaje, které se na faktuře uvádí už v systému jsou, není potřeba je tedy znovu opisovat. Stejný princip funguje i u přijatých faktur, protože většinou již existují položky z přijímaných objednávek nebo příjemek, které jdou do faktury zkopírovat. Faktury samozřejmě umíme zasílat elektronicky a to jako PDF, EDI nebo jako ISDOC, což je standardizovaný formát českých informačních systémů.

 • Vedení skladu

  Efektivní řízení skladových zásob, to je otázka, kterou řeší každá obchodní firma. Vario pracuje s objednávacími strategiemi, které zajistí optimální počet jednotlivých skladových položek na každém jednotlivém skladě. Průběžně jsou vyhodnocovány požadavky od zákazníků – zakázky a disponibilní skladová zásoba. Podle zadané objednávací strategie pak Vario navrhne množství jednotlivých skladových položek do objednávky. Samozřejmostí je vedení rezervační fronty a automatické rezervace skladových položek na nových zakázkách. Vario dělá maximum pro to, aby každý zákazník dostal své zboží včas.

 • Finance

  Evidence hotovosti v pokladně a stavu účtu v bance je přirozenou součástí každodenního chodu firmy. Vario vše zjednodušuje a automatizuje zejména pomocí napojení na internetového bankovnictví. V rámci standardní ceny dodáváme většinu běžně dostupných formátů bankovních výpisů i příkazů.

 • Evidence majetku

  Modul Majetek slouží ke komplexnímu zpracování evidence hmotného a nehmotného majetku. Každý majetek má vlastní plán daňových odpisů, plán účetních odpisů a seznam jednotlivých technických zhodnocení. U neodpisovaného majetku lze evidovat množství a sledovat jednotlivé příjmy a výdeje.

 • Účetnictví

  Pro modul Účetnictví mohou i nezkušení uživatelé připravit všechny prvotní doklady k zaúčtování pomocí definice předkontací. Lze účtovat v několika obdobích současně, je možné definovat vlastní hospodářský rok. Počet účetních jednotek není omezen. Modul dovoluje zaúčtovat doklady vytvořené jednotlivými moduly i přímý zápis do deníku. Kromě standardních výstupů je k dispozici i množství dalších předdefinovaných sestav. I zde jsou k dispozici nástroje pro uživatelskou tvorbu vlastních výstupů. Pro každou účetní jednotku vedenou ve Variu můžete nastavit systém vedení účetnictví (podvojné nebo daňová evidence).