Propojení systému Vario na API od FIO banky

Automatizované načítání pohybů na bankovním účtu je vhodné zejména pro e-shopy, které potřebují rychle reagovat na přijaté platby a mohou pak rovnou expedovat zboží, které mají na skladě.

Ve spolupráci s java aplikací od Fio banky umí aplikace zajistit, aby software Vario automaticky načítal jednotlivé pohyby na účtu a v pravidelných (minutových) intervalech tyto zapisovat přímo do výpisů ve Variu. Na každý den, je automaticky po prvním pohybu na účtu, založen nový výpis, do kterého jsou postupně zapisovány pohyby daného dne. Po načtení pohybů jsou automaticky párovány platby s doklady ve Variu. Tyto doklady jsou zároveň i hrazeny a na tuto úhradu pak může pracovník (nebo e-shop automaticky) reagovat.

V případě, že se úhrada váže na zálohovou fakturu a ta ještě nebyla fakturována vyúčtovací fakturou, vystaví systém daňové doklady o přijaté platbě. Díky novému propojení na API hradí systém Vario vydané faktury, dobropisy, přijaté faktury i přijaté dobropisy. Aplikace umí pracovat jak s českou, tak i s cizí měnou. V případě potřeby a technických možností na straně banky je možné rozšířit řešení i o jiné banky.