Finance

S pořádkem v účetnictví souvisí i správná evidence hotovosti v pokladně a stavu bankovního účtu. Systém Vario veškeré finanční procesy automatizuje a značně zjednodušuje. Mějte finanční stránku své společnosti v pořádku. Využijte modul Banka, v rámci kterého získáte automatické napojení internetového bankovnictví s neomezeným počtem bankovních účtů na informační systém a trvale aktualizovaný software pro legislativně správné vedení financí.

Systém vystavování účetních dokladů, který se prolíná celým informačním systémem, vám usnadní přehled ve všech vašich finančních tocích. Zaměstnanci pomocí promyšleného modulu zvládnou vystavit všechny potřebné doklady i bez znalosti účetnictví tak, aby vždy odpovídaly aktuální platné legislativě a byly připraveny ke správnému zaúčtování.

 

  • Bankovní operace

    Jednotlivé bankovní operace a s tím související doklady jsou modulem Banka automaticky zpracovávány. Platby se v rámci systému párují s přijatými a vystavenými fakturami, bankovní výpisy jsou automaticky archivovány. To šetří váš čas, eliminuje chybovost, snižuje bankovní poplatky a zefektivňuje práci s bankovními účty.

    Modul Banka podporuje platby v cizích měnách. Při provádění zahraničních plateb se tak nemusíte starat o aktuální kurzy České národní banky ani o výpočet kurzových rozdílů.

  • Hotovostní operace

    Prodávejte přímo ze skladu za hotové, proplácejte faktury v hotovosti, přijímejte nakoupené zboží v hotovosti na sklad a na nic nečekejte. S propracovaným systémem Vario to není problém. Můžete vést libovolný počet pokladen s předem definovanou měnou. Pokladní systém je provázán se skladovými položkami, katalogy, přednastavenými ceníky a dalšími částmi informačního systému.

    S modulem Pokladna dokážete kdykoliv provést veškeré hotovostní operace včetně proplácení cestovních náhrad, vyplácení mezd v hotovosti, poskytování provozních záloh a dalších. Kdykoliv vytisknete účtenky a stvrzenky, stejně tak si kdykoliv zobrazíte nebo vytisknete pokladní knihy či předávací protokoly pokladen.