Specializované moduly

 • Mzdy a personalistika

  Modul pro správu základní personální evidence a výpočet mzdy pracovníků. Umožňuje výpočet mzdy pro malé i velké organizace. Mzdy je možné zpracovávat pro více firem a systém podporuje návaznost na elektronickou komunikaci s úřady státní správy. Podporujeme výpočet měsíčních i časových mezd a náhrad při dočasné pracovní neschopnosti. V rámci maintenance má zákazník přístup k legislativním aktualizacím a technické podpoře.

 • Personální management

  Samostatný modul systému Vario pro rozšířenou evidenci kvalifikace zaměstnanců, jejich proškolení a umístění v rámci organizační struktury firmy, který se využívá v rámci řízení lidských zdrojů. Díky tomuto modulu si ulehčíte práci při organizaci školení, zdravotních prohlídek nebo náboru nových zaměstnanců. V rámci možností, které rozšiřují standardní agendu Personalistika, lze také přidělovat jednotlivé pracovníky do konkrétní pracovní pozice, se kterou souvisí např. evidence pracovních pomůcek či jiného vybavení. Zaměstnance můžete také vyhodnocovat pomocí agendy Hodnocení a dále používat agendu Pracovní úrazy.

 • Servisní zakázky

  Servisní firmy mohou použít modul Údržba nebo Servis. Pro firmy, které přijímají do opravy, na garanční a pozáruční servis různá zařízení, je vhodný Modul Servis. Jde například o autoservisy, pneuservisy nebo servisy elektroniky. Obor může být v podstatě libovolný, aplikace jde lokalizovat dle potřeby. Druhý jmenovaný modul Údržba je vhodný pro evidenci a plánování servisu vlastních nebo cizích zařízení a komponent. Používá se v například v oblasti servisu gastrozařízení, potravinových automatů, výrobních zařízení či požárních vrat. Vytváří plán pravidelné údržby podle servisních intervalů a také lze přijímat servisní tikety na základě požadavků zákazníků na mimořádné servisních úkony, např. při poruše zařízení.

 • Výroba

  Modul Výroba dokáže řídit jednoduchou kompletaci i složitější plánování a evidenci výroby. Můžete využívat víceúrovňové kusovníky i výrobní operace, které se dají plánovat na jednotlivé výrobní zdroje. Výrobní zakázky lze vytvářet ručně nebo na základě požadavků zákazníků z obchodních zakázek. Proces výroby je vyhodnocován průběžně na základě odepisování operací přes jednoduché terminály umístěné přímo ve výrobě. Nedílnou součástí je účtování nedokončené výroby i napojení na evidenci mzdových nákladů.

 • eShop konektor

  Je to aplikace, která slouží jako univerzální rozhraní pro napojení řešení třetích stran. Vario SOAP funguje na bázi webových služeb a přijímá i odesílá data ve formátu XML. Nespornou výhodou pro vývojáře je, že nemusí znát do detailů datovou strukturu informačního systému Vario.

 • Reklamace

  Proces přijímání zboží, které zákazník prodejci reklamuje, lze zpracovat modulem Reklamace. Vše začíná snadným vyhlednáním konkrétního kusu v prodejních dokladech a pokračuje odesláním poškozeného zboží dodavateli. Díky tomu se zpřesní evidence jak na straně komunikace směrem k zákazníkovi, tak k dodavateli a lze tak v jakémkoliv okamžiku zjistit aktuální stav konkrétní reklamace. Tyto procesy lze také zautomatizovat pomocí akcí a nastavit tak kroky pro jednotlivé fáze reklamace.

 • Maloobchodní prodej

  Modul Prodejna informačního systému Vario je zjednodušené grafické rozhraní, které slouží k rychlému odbavení zákazníka. Vše je přizpůsobené dotykovému ovládání. Můžete prodávat pomocí čtečky čárových kódů, připojit zákaznický displej i pokladní zásuvku. Prodej lze uskutečnit v cizí měně i zaplatit platební kartou.