Vedení skladu

Efektivní řízení skladových zásob je klíčovým nástrojem pro úspěšné vedení obchodních a výrobních firem. Vario poskytuje propracovaný systém nákupu zboží a materiálu pro výrobu, který je automatizovaný pomocí nákupních strategií. Dokáže vyhodnocovat jednotlivé požadavky zákazníků v závislosti na aktuálních skladových zásobách a nákup materiálu a zboží provázat s poptávkami, objednávkami a výrobou. Díky tomu je počet položek v jednotlivých skladech vždy optimální. Modul Vedení skladu je určen pro vedení neomezených maloobchodních i velkoobchodních skladů s možností evidence umístění zboží a pro řízení výroby. Provázanost jednotlivých dokladů značně zrychluje a usnadňuje veškerou práci.

Nákupní strategie

Systém Vario umožňuje přiřadit ke každému produktu libovolnou nákupní strategii. Zároveň lze od sebe nákupní strategie jednotlivých skladů jednoduše oddělit. Díky tomu budete své skladové zásoby řídit prakticky jakkoliv, jak se vám zachce.

Vyberte si nákupní strategii:

  • na zakázku (podle dané zakázky),
  • na objednávku (podle přijatých objednávek),
  • podle bodu objednání (aby bylo na skladě vždy optimální množství),
  • podle jakýchkoliv vlastních požadavků.

Systém nákupní strategie se postará o optimální zásobu všech běžných produktů na vašem skladě a o nákup zboží, které má být na sklad objednáno až na základě objednávky zákazníka. Pro spolehlivé plnění požadavků vašich klientů ve slíbených termínech využijte také tzv. rezervační fronty s možností určení priority obchodního případu a automatické rezervace skladových položek na nových zakázkách.

Objednací plán

Na základě aktuálního množství materiálu nebo zboží na skladě, obvyklé dodací lhůty a požadovaného termínu dodání zboží vytvoří modul Vedení skladu optimální objednací plán, ve kterém stanoví ideálního dodavatele s nejlepší cenou nebo dobou dodání. Jednotlivé parametry, které určují podmínky objednacího plánu, můžete kdykoliv jednoduše změnit. Sestavením objednacího plánu vás provede přehledný průvodce. Objednávání zboží se pro vás díky agendě Objednávky stane nenáročnou rutinní záležitostí.

Varianty produktů

Jednotlivé zboží je často skladem v několika různých variantách. Lišit se může barvou, velikostí a mnoha dalšími parametry. Aby bylo vedení skladu vždy přehledné, produkty můžete do systému zadávat pod jednou položkou. Jednotlivé varianty pak odlišíte číselníkem příslušných variant. Zároveň si vždy zvolíte, zda mají být při příjmu a výdeji položky upřesněny další podrobnosti produktu. Vedení vašeho skladu tak zůstane jasné a přehledné.

Náležitosti skladových zásob

Skladové zásoby můžete oceňovat na základě průměrné ceny, nebo dle metody FIFO. Stejně tak účtování skladu si zvolíte podle zvyklostí vaší společnosti metodou A, nebo B.

V systému Vario si kdykoliv zobrazíte:

  • množství konkrétní položky na skladě,
  • množství konkrétní položky, které je k dispozici (bez rezervovaných položek),
  • požadované množství dle přijaté objednávky,
  • objednané množství položky,
  • množství připravené k fakturaci, k výdeji, k příjmu a na sklad.

Provádění inventury se s modulem Sklad stává pohodovou záležitostí. Stejně tak načítání čárových EAN, UPC, Code128 a dalších kódů, které lze provádět s on-line i off-line čtečkou.