Vario Business Intelligence

Aplikace umožňuje uživateli používat kontingenční tabulkykontingenční grafy a také sestavy s daty uloženými na SQL serveru bez ohledu na to, jakým způsobem jsou data pořizována. Rozšířenou možností je napojitelnost na tzv. datové OLAP kostky, které lze vytvářet pomocí nástrojů MS SQL Serveru. Díky tomu se data načítají několikanásobně rychleji a dochází k výrazným úsporám výkonu. V praxi je tento systém ověřen na databázi o velikosti několika miliónů záznamů. Systém používá vlastní definici skupin uživatelů, na které je možné vázat příslušná oprávnění. Již základní verze umožňuje exportovat připravené tabulky, sestavy a grafy do XLS, XML, HTML a textového formátu.

Samozřejmostí je možnost přejmenovat si jednotlivá políčka z databáze, zvolit jejich formátování (0; 0,00; 0,00 Kč), způsob sumarizace (MIN, MAX, SOUČET, PRŮMĚR) a druh sumarizace (absolutní, procentuální z řádky, procentuální ze sloupce). Políčka lze také seskupovat, např. datum po měsíci, kvartálu a např. Firmy nebo Produkty podle počátečního písmene.

Data je možné dále filtrovat, ať už pomocí vstupního filtru nebo použitím „zatržítek“ přímo v tabulce.

 

Další klíčové vlastnosti

 • V sestavách lze používat součtové řádky, kde je možné zvolit i jiné než agregační funkce, např. průměr, min. a max.
  Pokud má sestava poddotaz, lze využít zápatí skupiny.
 • Každé políčko z databáze lze přejmenovat.
 • Jednoduchá instalace.
  Bezpečnost: aplikace data pouze čte, nezapisuje.
 • Aplikaci lze napojit i na další databázi a mít tak komplexní přehled v kontextu s dalšími daty.
 • Lze ji využívat i na Terminal serveru.
 • Vzhled lze libovolně měnit pomocí skinů.
 • Sestavy nad daty Varia v uživatelsky dostupné a přehledné podobě.