Evidence majetku

Mějte dokonalou kontrolu nad hmotným i nehmotným majetkem své společnosti. S modulem Evidence majetku získáte přehled o plánech všech odpisů, technických zhodnocení či úprav cen. U každého majetku lze zvolit odlišné období. Díky tomu si svou práci s evidencí hmotného i nehmotného majetku velmi usnadníte.

Majetek je možné hromadně zařazovat či vyřazovat z evidence firmy. Modul je nastaven tak, aby vždy odpovídal aktuální legislativní úpravě. Do výpočtů je možné ručně zasahovat a stanovené výpočty upravovat. Evidence majetku umožňuje jednoduchou inventarizaci pomocí čteček, exportování výstupních dat pro kontrolu, možnost opravy odpisů a další operace.

Odpisovaný majetek

Modul Evidence majetku usnadňuje také evidenci účetních a daňových odpisů. Na základě zvolených parametrů (zrychlené, či rovnoměrné odpisy, odpisová skupina a další) odpisy automaticky spočítá. Z hlediska spotřeby je v evidenci možné sledovat i neodepisovaný majetek. Získáte tak jasný přehled o vydaných pracovních pomůckách či spotřebě kancelářského materiálu.