Vario SOAP

Tato služba zajišťuje komunikaci s databází Varia, přičemž je spuštěna na serveru s daty. Libovolná aplikace (jiný IS, e-shop, web) se pak k této službě může připojit prostřednictvím internetu. Služba vrací změny v datech, ve struktuře, která je nezávislá na Variu. Vario SOAP je konektor umožňující přístup k datům Varia především pro e-shopy. Komunikace probíhá prostřednictvím SOAP rozhraní a jeho metod. Rozhraní SOAP serveru je přístupné přes adresu serveru na definovaném portě (obvykle 1024), Vario SOAP je tak dostupné např. na http://server:1024/soap/IVarioSOAPService. WSDL popis je pak např. na http://server:1024/wsdl/IVarioSOAPService. Rozhraní poskytuje změny dat, které proběhnou v databázi Varia a umožňuje zakládat nové adresy a doklady. Pokud dojde k chybě ve čtení nebo zápisu dat, je vyvolána výjimka. Ta je reportována zpět a umožní tak zpětnou vazbu systému e-shopu.

 

Hlavní charakteristika

  • Komunikace je založena na vzdáleném volání procedur pomocí protokolu SOAP (TCP/IP); na serveru běží Windows služba, která poskytuje rozhraní.
  • Služba vrací sadu objektů sloužících k přenosu dat.
  • Jde o rozhraní nad daty, nejde o klasický přímý přístup k databázi => není nutné znát datovou strukturu.
  • Vyšší bezpečnost a lepší zajištění konzistence dat.
  • Nedochází k zamykání databáze, jak je tomu při replikacích na úrovni SQL serveru.
  • Systém vrací pouze změny v databázi mezi dvěma synchronizacemi, nebo také kompletní data.
  • Změny se dají stahovat kdykoliv, takže není problém s výpadkem spojení nebo serveru.
  • Jednoduchost použití: třetí strana nemusí znát strukturu VARIA – služba publikuje svůj vlastní popis, který se dá programově zpracovat a tak automaticky vygenerovat základ komunikační vrstvy na straně uživatele služby.
  • Službu lze volat z libovolného programovacího jazyku.
  • Podrobnou dokumentaci si můžete stáhnout na tomto odkazu.