Účetnictví

Se systémem Vario získáte pravidelně aktualizovaný software pro vedení účetnictví. A nezáleží na tom, zda patříte k začátečníkům, nebo vyžadujete promyšlený sofistikovaný systém se všemi náležitostmi. Software se hodí i pro účetní firmy a daňové poradce, kteří zpracovávají účetnictví většímu množství firem. Ušetříte tak na pořízení drahého softwaru, zaškolení i samotném provozu systému.

Modul Účetnictví je detailně propracován tak, aby splňoval i ty nejnáročnější požadavky a zároveň dokázal zpětně kontrolovat správnost všech účetních operací. Tato zpětná kontrola eliminuje případné chyby při zpracování velkého množství účetních podkladů.

V systému Vario jednoduše vytvoříte požadované reporty a výkazy (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát), nastavíte otevřená a uzavřená období, díky čemuž zamezíte například nechtěným změnám v obdobích, za která již bylo podáno přiznání k DPH. Systém textových předkontací, kterými se jednoduše nastaví určení dokladu z hlediska účetnictví, navíc značně zjednodušuje veškeré zpracování účetních dokladů.

Kromě volby daňové evidence nebo vedení účetnictví si snadno zvolíte i účtování na střediska, zakázky a činnosti. Účtový rozvrh může mít libovolnou strukturu i délku analytických účtů. I přes jeho vysokou propracovanost se v systému neztratíte. Provede vás všemi účetními operacemi i v případě, že postrádáte jakoukoliv znalost účetnictví.