Kompletní software pro velkoobchody

Informační systém Vario je pro obchodní firmy ideální volbou. Velkou podporou pro obchodníky jsou klíčové funkce a vlastností, které nabízí moduly Sklad a Zakázky, kde se evidují objednávky přicházející od zákazníků. Samotné plnění zakázky probíhá většinou automatizovaně a snižuje se tak prostor pro chyby obsluhy. Altus Vario si hlídá třeba skladovou dostupnostrezervační frontu při blokování zboží a také cenové podmínky konkrétního zákazníka.

 

Detailní skladová evidence

Vario používají velkoobchody působící v různých oborech a tomu musí být přizpůsobena i skladová evidence. Proto mohou být skladové karty doplněny o další informace, jako jsou

 

 • Varianty produktů

  Používají se například pro velikosti, barvy, jakosti a je možné nadefinovat i kombinace více vlastností produktu do variantního klíče.

 • Sériová čísla

  V případě požadavku na přesnou evidenci konkrétních kusů výrobku je možné pracovat s výrobními (sériovými) čísly produktů. Systém je umí také sám generovat podle nastavené šablony.

 • Šarže

  Informace o každé výrobní dávce se využívají jak u zboží nebo materiálových položek ve výrobě, tak i pro přesné značení výrobků dané série.

 • Trvanlivosti

  Ve farmacii nebo potravinářství je často využíváno datum trvanlivosti zboží, které pak hraje roli zejména při prodeji a vyskladnění. Ukládání těchto informací je možné automatizovat pomocí čárových kódů.

 • Balení

  Pro velkoobchody je důležité dělit evidenci zboží také podle balení. Kolik je na daném skladě palet, krabic či jednotlivých kusů konkrétního zboží může být relativně cenná informace.

Pro rozsáhlé skladovací prostory je možné použít také lokace, které pak obsluhu navádí při naskladňování a vyskladňování zboží na konkrétní místo ve skladu. Vyskladňujete v jiných jednotkách než naskladňujete? Pak jistě využijete přepočty jednotek. Nakoupit kabely na cívkách a prodávat je po běžných metrech už bude s Variem hračka.
Cenotvorba je jedním z nejdůležitějsích nástrojů při prodeji zboží. Propracovaná cenová politika v modulu Sklad umožňuje reagovat na široké spektrum požadavků vašich zákazníků. Využít můžete automaticky počítané prodejní ceníky (navázané například na automatické importy cen od dodavatelů), množstevní (obratové) slevy nebo kategorie cen (více ceníků s různým sortimentem sdružených do jedné cenové hladiny).

 

Dokonalý přehled v zakázkách

Všechny přijaté požadavky vašich zákazníků se sledují v modulu Zakázky. Široké možnosti tohoto modulu využijete jak pro firmu, kde je více obchodníků, tak i pro malou firmu, kde si vše řídíte sami. Jednotlivé zakázky i jejich položky jsou řízeny pomocí stavů. Ty umožňují okamžitý přehled o plnění jednotlivých zakázek. Vyřizovat je pak můžete jednotlivě nebo hromadně pomocí Průvodce plnění zakázek.

Blokování zboží na jednotlivé zakázky se řeší pomocí rezervací a rezervační fronty a to ještě před samotným vyskladněním. V rámci této rezervační fronty je zohledněno i datum plnění zakázky a její priorita. Pokud zboží na skladě není, přichází na řadu Průvodce vystavením objednávek, který uživateli pomáhá s objednávkami u dodavatelů. Systém dokáže vyhodnocovat nejvýhodnější nákupní podmínky v rámci více dodatatelů podle zadaných parametrů.

Významným nástrojem pro řízení skladových zásob jsou objednávací strategie, které lze nastavit v rámci všech produktů. Můžete tak držet určité zboží skladem v nastaveném množství, nebo upřednostnit operativní objednávání v okamžiku potvrzení objednávky zákazníkem. U zboží, které má delší dodací lhůtu, je možné automaticky objednávat v předstihu podle nastaveného bodu objednání.

 

Zakázku můžete expedovat najednou, nebo částečně, podle skladové dostupnosti jednotlivých položek, v případě, že si to tak zákazník přeje. Modul zakázky také podporuje široké množství způsobů fakturace a vyskladnění zboží. Samozřejmostí je i podpora automatizovaného tisku balíkových štítků podle konkrétních dopravců.