Propojení na API od FIO banky

11. 3. 2024

Automatizované načítání pohybů na bankovním účtu je vhodné zejména pro e-shopy, které potřebují rychle reagovat na přijaté platby a mohou pak rovnou expedovat zboží, které mají na skladě.

Ve spolupráci s java aplikací od Fio banky řešení umí automaticky načítat jednotlivé pohyby na účtu a v pravidelných (minutových) intervalech tyto zapisovat přímo do výpisů ve Variu. Na každý den je automaticky založen po prvním pohybu nový výpis, do kterého jsou postupně zapisovány pohyby daného dne. Po načtení pohybů řešení automaticky páruje platby s doklady ve Variu. Tyto doklady jsou rovnou i hrazeny a na tuto úhradu pak může pracovník (nebo eShop automaticky) reagovat.

V případě, že se úhrada váže na zálohovou fakturu a tato ještě nebyla fakturována vyúčtovací fakturou, vystavuje řešení daňové doklady o přijaté platbě. Řešení umí hradit faktury vydané, dobropisy, přijaté faktury i přijaté dobropisy. Aplikace umí pracovat jak s CZK měnou, tak i cizí měnou. V případě potřeby a technických možností na straně banky je možné rozšířit řešení i o jiné banky.